Notariusz Przemysław Gruszecki w Gdyni

notariusz Gdynia sobota chylonia Kartuska cisowa akt notarialny sprzedaż darowizna poświadczenie

Notariusz Przemysław Gruszecki w Gdyni

Pełny opis


Notariusz Przemysław Gruszecki w Gdyni dokonuje czynności na podstawie przepisów prawa. Notariusz sporządza w szczególności: akty notarialne: sprzedaży mieszkania, działki, domu, darowizny mieszkania, działki, domu, testamenty, akty poświadczenia dziedziczenia, pełnomocnictwa, podziały majątku, umowy przedwstępne, umowy spółek osobowych i kapitałowych, a także protokoły zgromadzeń wspólników.