Studium Kształcenia Kadr Sp. z o.o. Oddział


Studium Kształcenia Kadr Sp. z o.o. Oddział

Pełny opis


SKK – Studium Kształcenia Kadr. Oferujemy Państwu: Praktyki, Kursy, Studia Podyplomowe, Szkoły Policealne oraz Doskonalenie Nauczycieli. Posiadamy bogatą ofertę dydaktyczną jak również wykwalifikowaną kadrę prowadzących.