Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej


Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej

Pełny opis


Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych zawiązanym w celu niesienia pomocy : a. chorym w terminalnym okresie choroby , b. chorym obłożnie wymagającym opieki osób drugich c. a także rodzinom chorych w / w d. chorym długoterminowo e. chorym objętym opieką pielęgniarską .